سایت رسمی انجمن صف

team-member
مهین بابایی

دبیر انجمن

team-member
سجاد صالحی

عضو هیات مدیره

علاقمند به حوزه اقتصاد فرهنگ، کسب و کارهای صنایع خلاق و مدیریت زنجیره ارزش صنایع فرهنگی، منتور صنایع فرهنگی

team-member
علی ثابت

عضو هیات مدیره

team-member
امیر مسعود استادحسین

رییس هیات مدیره

team-member
مهدی مقامی

نائب رئیس

team-member
علی محمدی

خزانه دار