محصولات        پوشاک ایرانی         تولید چادر شماره تماس     32222359-086 ایمیل            سایت             مدیر فروشگاه: رضا توکلی شماره تماس: 09183480374

محصولات         نوشت افزار        بازی       تغذیه سالم         چندرسانه ای      پوشاک ایرانی       هنری و تزئینی  شماره تماس           32221090-056 ایمیل         hashemsalahi70@gmail.com سایت             www.meshkatstore.ir مدیر فروشگاه: حسن غفرانخواه شماره تماس: 09143439549

محصولات       نوشت افزار      بازی       چندرسانه ای           پوشاک ایرانی       کتاب          هنری و تزئینی  شماره تماس          09034595017 ایمیل         yamahdiii7178@gmail.com سایت              مدیر فروشگاه: سعید خطیبی شماره تماس: 09034595017

محصولات           هنری و تزئینی شماره تماس         09124078077 ایمیل                   سایت                  2tino.com مدیر فروشگاه: سروش شماره تماس: 09124078077

محصولات         کتاب       بازی شماره تماس      91691840-021 ایمیل        ali_ranjbarsamen@yahoo.com سایت           www.MANAGERKIDS.ir مدیر فروشگاه: علی رنجبر شماره تماس: 0912204596

محصولات       کتاب       بازی شماره تماس      09127978524 ایمیل                 سایت                مدیر فروشگاه: سید شهاب الدین قطب شریف شماره تماس: 09127978524

محصولات           هنری و تزئینی شماره تماس         021-77449206 ایمیل                  r.aminghasemi@ut.ac.ir سایت                 http://toranjineh.org مدیر فروشگاه: روح الامین قاسمی شماره تماس: 09129632692